Avkomma/Offspring Strega
Kull 1 / Litter 1
Född / born 2001-05-23
Father: Heavy Loader´s Poole Position

Kull 2 / Litter 2
Född / born 2002-11-26
Father: Heavy Loader´s Braveheart

Kull 3 / Litter 3
Född / born 004-09-24
Father: Lab Treasure´s Great Choice

Kull 4 / Litter 4
Född / born 2009-09-15
Father: Gowanwale Balance