Kull 1 / Litter 1
Född / born 2015-04-15
Mother Carriegame Pure Elegance
HD:A
ED:0

Kull 2 / Litter 2
Född / born 2015-05-15
Mother Rainstone Bagheera
HD:B,
ED: 0

Kull 3 / Litter 3
Född / born 2015-05-30
Mother Lindehöj’s Eja
HD:A
ED:0

Enl. uppfödaren blir inte denna kull röntgad då de inte är sålda för att gå i avel

Kull 4/ Litter 4
Född / born 2016-02-05
Mother RLD F, RLD N, SE VCh. Digge Mountains Adele
HD:A
ED:0

Kull 5 / Litter 5
Född / born 2016-03-16
Mothe:r Labbehusets Eternal Hope
HD:A
ED:0