Avelsvillkor / Breeding terms


Avelsvillkor


Våra hanhundar står till avel för lämpliga tikar som är inregistrerade i officiell kennelklubb samt FCI med registrerade hälsotester.


Vid parningstillfället betalas 2600 SEK. I detta belopp ingår upp till 2 parningar med samma tik. Beloppet återbetalas inte om tiken inte blir dräktig.


Senast 4 veckor efter valpkullens födsel betalas 2600 SEK per levande valp.


Rekommenderas att tiken före parning har genomgått Progesterontest. Vi hjälper gärna till med vägledning beträffande veterinär eller veterinärklinik.


Breeding terms


Our stud dogs are available for breeding for suitable bitches registered in an official kennel club and FCI with registered health tests.

A service fee of 215 Euro is due at the time of mating which covers up to 2 matings on the same bitch. This amount is not refunded if the bitch does not become pregnant.

No later than 4 weeks after the birth of the litter 215 Euro are to be paid for each live puppy.

It is recommended that the bitch before mating has undergone a Progesterone test. We are happy to help with guidance regarding veterinarian or veterinary clinics.